Tehnološki park Ljubljana d.o.o. omogoča v svojem poslovnem središču na lokaciji Ljubljana Brdo najem prostorov za organizacijo konferenc, seminarjev, predavanj in sestankov.

Konferenčna dvorana je grajena iz treh delov (predavalnic), ki se lahko uporabljajo posamično ali v celoti (vsi 3 deli skupaj).

Rezervacija konferenčne dvorane

 

Rezervacijo konferenčne dvorane izvedete tako, da  nanjo kliknete na spodnjih tlorisih ter nato kliknete na posamezni časovni razdelek na urniku.

Rezervacijo je mogoče preklicati oz. odpovedati, in sicer najpozneje 3 dni pred dogodkom. V nasprotnem primeru vam konec meseca izstavimo račun.

Konferenčna dvorana

Predavalnica B1 50 oseb Predavalnica B3 50 oseb Predavalnica B1+B2 100 oseb Predavalnica B1+B2+B3 150 oseb Predavalnice